Hoşgeldiniz; Bugün 19 Mart 2018 Pazartesi
Milli Güvenlik ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi|03 Mart 2018 Cumartesi

Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

Mehmet Alkanalka tarafından yazıldı.

 

“Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” ile Söyleşi

(Dönemlerinin İki Eski Sofya Askeri Ataşesi Arasında)

"Hakikati konuşmaktan korkmayınız." ATATÜRK (1918)

 

Mademki sanatçılar kendi mesleklerinin duayenleri ile düet yapıyorlar, ben de kendi mesleğimin duayeni ile dönemin Sofya Askeri Ataşesi Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ile dönemin Sofya Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet ALKANALKA olarak söyleşi yapmak istedim.

Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ismi bazıları için bir hedeftir, bazıları içinse bir kalkan…

Şimdi hep ATATÜRK’ü eleştirenler için şunu hatırlatmak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı’nı Mustafa Kemal mi kaybetmiştir? Balkan Savaşları bozgununun müsebbibi Mustafa Kemal midir? 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi sonucunda kaybedilen Balkanlar ve Kafkaslar’daki toprakların ve yüz binlerce masumun şehit olduğu veya mülteci konumuna getirildiği, Rusların İstanbul Yeşilköy’e kadar gelmesinin sorumlusu da 1881’de doğan Mustafa Kemal midir?

ATATÜRK, büyük bir Türk milliyetçisidir. O’nun milliyetçiliği diğer milletleri hor gören saldırgan ve ötekileştiren bir milliyetçilik değil, hor görülen asil bir millet olan Türk Milleti’ni oluşturan her bireyin en az diğer milletler kadar değerli olduğunu iddia eden ve ispatlayan insan merkezli bir milliyetçiliktir. O’nun milliyetçiliğinde cumhuriyet, halk, sosyal devlet, laik devlet ve inkılâpçılık vardır.

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün; "Zabit ve Kumandan ile Hasbihal" kitabı hepimizin malumudur. "Zabit ve Kumandan" Nuri CONKER tarafından yazılmış olan bir kitapçıktır. Mustafa Kemal ATATÜRK de söz konusu kitapçığı temel alan ve orada yazılmış olan hususlarla ilgili kendi görüş ve değerlendirmelerini yaparak onunla hasbıhal etmiştir. Bu metodolojiyi ben de bu yazıda kısmen uygulamaya çalıştım.

Mevcut konjonktürde; politik ve askeri konuların iç içe geçmesi nedeniyle; bu söyleşiyi askeri konulardan ziyade, politik bir değerlendirme şeklinde yapmanın daha faydalı olacağını kıymetlendirdim. Kaderin bir cilvesi olacak ki; Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ataşesi iken politik askeri gelişmeleri takip ederek notlar tutmaya başlamış, ordunun yapısal meseleleri ve çözüm yolları konusunda tutmuş olduğu notları 1918 yılında bir kitap ile kalıcı haline getirmeyi başarmıştır. Araya kimseyi almadan, "Zabit ve Kumandan ile Hasbihal" ile yapmış olduğum kısa söyleşi aşağıda sunulmuştur.

(Zabit ve Kumandan ile Hasbihal’deki ifadeler kalın (bold) olarak belirtilmiş, konuyla ilgili güncel söyleşi niteliğindeki değerlendirme ve yorumlarım ise normal yazı olarak ifade edilmiştir.)

 

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi

"Ordumuzun son Balkan Harbi'ndeki acıklı yenilgisi, acı bir gerçektir. Hayal kırıklığına uğranıldı."Evet, pek acı bir gerçek. Senin de açıkladığın gibi bu uğursuz gerçeğin farkına varanlar da bulunuyordu. Bence fark etmemek için gafil veya cahil olmak lazımdı."[i]ifadesine ben de şöyle katkıda bulunmak istiyorum…

Evet, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi çok trajik bir gerçek… Bu gerçeğin farkına varanlar ve ellerinden geldiğince ilgili makamlara ulaşmaya çalışanlar da bulunuyordu. 15 Temmuz Darbe Girişimini; bence de  "fark etmemek için gafil veya cahil olmak lazımdı..."

 “Bu raporumu sunduğum makamda, o zaman vatanım Selanik’i Yunan Ordusuna savaşmadan teslim eden kuvvetin başında bulunmuş kişiler oturuyordu. Raporumuzun bu makam sahibinden ordu müfettişlik makamı sahibine kadar gittiğini işitmiştik. Fakat ne amaçla? Haddini bilmemenin bir örneğini göstermek amacıyla…”[ii]

29/6/2015 tarihli ve  “Milli güvenliğimizi tehdit eden, başta paralel devlet yapılanması olmak üzere, tüm yasadışı oluşumlara karşı yürütülen mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bir kez daha dile getirilmiştir.” açıklamalı MGK Toplantısından yaklaşık 35 gün sonra yapılan 2015 Ağustos YAŞ’ında tuğgeneralliğe terfi eden 23 kurmay albaydan 20’si FETÖ’cü olduğu iddiası ile TSK’dan atıldığı basında yer almıştır.15 Temmuz Darbe girişiminden tam 40 gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 06/06/2016 tarihli İddianamesi’nde FETÖ tarafından darbe yapılmasının açık ve yakın olduğu yazılmış olmasına rağmen, maalesef darbe gerçekleşmiş, birçok masum insanımız şehit olmuştur. Bunlara ilaveten 15 Temmuz’dan önce bin bir zorlukla yetkili makamlara sunulan uyarılar, anlatılan çeşitli dolaylı hikâyeler, zamanın ruhsuzluğunda belki de haddini bilmemenin bir örneği olarak gösterilmeye çalışılmıştır.

"Çatışmada her atılan kurşunun isabet etmeyeceği hakkında verdiğin güven doğrultusunda, "Çatışmada yağan kurşun yağmuru, o yağmurdan ürkmeyenleri, ürkenlerden daha az ıslatır." diyeceğim."[iii]

Onurlu bir yaşam hakkı için mücadele edenlerin hiçbir şeyden korkmaması gerekir. Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür.

“Bulgar Kralı Ferdinand’ın 14 Mayıs tarihli genelgesinin de onaylandığını haber vereyim. Genelgede, bugün Meriç’in batısında konuşlu 38’inci Bulgar Piyade Alayına “Senin adın Edirne’dir”diyor. Bununla Bulgarlara, Bulgar Ordusuna “Edirne’yi unutmayın!” denilmek isteniyor. Bulgar Milleti de okuldaki çocuğunu “Edirne’yi biz aldık, Edirne bizimdir.” şarkılarıyla büyütüyor.

Ey Osmanlı Ordusunun subayları! Bulgar, Sırp, Yunan, Romen ordularının geceli gündüzlü mesailerinin amaçlarını gözünüzün önüne getiriniz.

Ey Ordu! Ey Millet! Ne yapmak zorunda olduğunuzu elinizi vicdanınıza koyarak, aklınızı başınıza toplayarak düşününüz!”[iv]

100 yıl geçtikten sonra karşımıza ne çıktığını bir tahmin edin isterseniz. NATO müttefikimiz olan Yunanistan Kara Kuvvetleri resmi internet sitesinin 26 Nisan 2017’deki haber yayınında; Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı’nın Smyrni (İzmir) Piyade Tümeni ile Pontus Uçarbirlik Tugayı’nı ziyaret ettiği basında yer almıştır. Anlayacağımız ‘Batı cephesinde değişen bir şey yok.’

 

Siyasetçi ve Devlet Adamları

"Subay kalp, güven kazanacak ve arkasına alacağı insanlara moral desteği verecek… Bu bölümün başından sonuna kadar birçok güzel sözleri dinledikten sonra:

“Askerlik, işlerin çekip çevrilmesi değil, insanların yönlendirilmesi ve yönetilmesi sanatıdır.” tanımına geri dönüyorum ve “İnsanlar nasıl yönlendirilir?" diye bir daha kendime soruyorum. Bu soruya senin açıkladığın cevapları hatırlarken, sanki bir filozofun şu sözlerini de işitir gibi oluyorum: İnsanlar ancak, emelleriyle düşüncelerinin ne olduğunun onlara anlatılmasıyla yönlendirilebilir, yönetilebilir… Kısacası, insanları istediği gibi kullanan kuvvet; düşünceler ve bu düşünceleri onlara anlatıp tanıtan ve toplumun geneline yayan kimselerdir. Düşüncenin özelliği de hiçbir karşı çıkışın bozamayacağı mutlak biçimde kendi kendini kabul ettirmektir…

Herhalde askerlerimizin ruhunu kazanmak bizim için bir görev olduğu gibi; öncelikle onlarda bir ruh, bir emel, bir kişilik yaratmak da Allah’dan ve Medine-i Münevvere’de yatan Cenab-ı Peygamber’den sonra bize düşüyor. Kuşku yok ki, bizim milletimizin kişiliği de bütün kişilikler gibi yükselmeye, istenilen biçime dönüşmeye uygundur. Fakat kendisi olmak koşuluyla!...”[v]

Bu konuda bilgisayar kullananların aşina olduğu ‘Bul ve değiştir’ özelliğinden faydalanmanın uygun olacağını değerlendiriyorum. Metindeki ‘subay’ kelimesini siyasetçi kelimesi ile ‘askerlik’ kelimesini siyaset ile ve de ‘askerlerimizin ruhunu kazanmak’ ifadesini de vatandaşlarımızın güvenini kazanmak olarak değiştirdim.

Siyasetçi kalp, güven kazanacak ve arkasına alacağı insanlara moral desteği verecek… Bu bölümün başından sonuna kadar birçok güzel sözleri dinledikten sonra:

Siyaset, işlerin çekip çevrilmesi değil, insanların yönlendirilmesi ve yönetilmesi sanatıdır. İnsanlar ancak, emelleriyle düşüncelerinin ne olduğunun onlara anlatılmasıyla yönlendirilebilir, yönetilebilir.

Herhalde vatandaşlarımızın güvenini kazanmak bizim için bir görev olduğu gibi; öncelikle onlarda bir ruh, bir emel, bir kişilik yaratmak da Allah’dan ve Medine-i Münevvere’de yatan Cenab-ı Peygamber’den sonra bize düşüyor.

Kuşku yok ki, bizim milletimizin kişiliği de bütün kişilikler gibi yükselmeye, istenilen biçime dönüşmeye uygundur. Fakat kendisi olmak koşuluyla!

 

Topyekûn İnisiyatif

"Muharebede zafere ulaşmak ve galibiyet, en küçüğe kadar bütün rütbe sahiplerinin, bizzat düşünce üreterek durumun gereğine göre kendi kendine önlemler almaya alışmış olmalarına bağlıdır.   

… Bir kuvveti oluşturan insanlar, genel hayatları, düşünceleri, hareket serbestlikleri ezilmemiş sağlıklı, neşeli erlerden ve subaylardan oluşursa; böyle bir askeri birlikte düşünce üreterek “kendiliğinden iş görme” özelliği fazlasıyla ortaya çıkar.”[vi]

Bu konuda da; ‘Bul ve değiştir’ özelliğinden faydalanmanın uygun olacağını değerlendiriyorum. Metindeki ‘muharebede’ kelimesini seçimlerde kelimesi ile ‘rütbeli’ kelimesini seçmen ile ve de ‘kuvveti’ kelimesini teşkilatı ile asker ve subaylardan ibaresini vatandaşlar ve gençler ile askeri birlikte ibaresi yerine partide olarak değiştirdim.

Yaşam savaşında zafere ulaşmak ve galibiyet, en küçüğe kadar bütün toplum bireylerinin, bizzat düşünce üreterek durumun gereğine göre kendi kendine önlemler almaya alışmış olmalarına bağlıdır.

Bir toplumu oluşturan insanlar, genel hayatları, düşünceleri, hareket serbestlikleri ezilmemiş sağlıklı, neşeli bireyler ve yöneticilerden oluşursa; böyle bir toplumda düşünce üreterek “kendiliğinden iş görme” özelliği fazlasıyla ortaya çıkar.

"Bilinmektedir ki, bir orduyu oluşturan neredeyse her birey, yaşayan bir makinenin canlı organları, parçalarıdır. Bu makineyi işleten; her organını, her parçasını harekete geçiren araç; buharla çalışan motorlar değildir. Orduya hareket veren araç, ordu makinesini oluşturan canlı organların zihinlerindeki güç ve kanlarındaki ruhtur. Bu zihinlerde ve bu kanlarda gereken kuvvet ve akım hızı bulunmazsa makine durur ve başkahiçbir kuvvet onu işletemez.

Böyle bir makinenin çalıştırılması için herhangi bir ya da birkaç makinistin sanat ustalığı da yeterli olmaz ve bunun yerini tutamaz. Çünkü bu uyuşuk zihinlerden ve durgun kanlardan oluşmuş yığınlar, taş, demir ve odun yığınlarından daha eylemsiz ve daha ağırdır.”[vii]

Bul ve değiştir tekniğine devam ediyorum.

Bilinmektedir ki, bir toplumu oluşturan neredeyse her birey, yaşayan bir makinenin canlı organları, parçalarıdır. Bu makineyi işleten; her organını, her parçasını harekete geçiren araç; buharla çalışan motorlar değildir. Topluma hareket veren araç, toplum makinesini oluşturan canlı organların zihinlerindeki güç ve kanlarındaki ruhtur. Bu zihinlerde ve bu kanlarda gereken kuvvet ve akım hızı bulunmazsa makine durur ve başka hiçbir kuvvet onu işletemez. Kanın vücuttaki dolaşımı gibi, bütün hücrelere temiz kanı götürmek ve kirli kanı temizlemektir liderin görevi... Siz, tüm vatandaşlarınızla karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir etkileşim içine girmezseniz, liderliğiniz kadük kalır, vücut kangren olur Hücreler ve uzuvlar olmazsa, kan da olmaz, canlılık da olmaz. Böyle bir makinenin çalıştırılması için herhangi bir ya da birkaç makinistin sanat ustalığı da yeterli olmaz ve bunun yerini tutamaz.

Klasik bir hikâyedir. Adamın biri yüzüğünü kaybetmiş. Lambaların altında yüzüğünü ararken, arkadaşından yardım istemiş. Arkadaşı ilk olarak yüzüğü nerede kaybedip kaybetmediğini hatırlayıp hatırlamadığını sormuş. Yüzüğün sahibi karanlıkta kaybettiğini söylediğinde, arkadaşı şaşkınlıkla neden lambaların arasında boş yere zaman geçirdiğini söylediğinde aldığı cevap ilginç;

- Çünkü, orası karanlık!

Gelin bizler önce karanlıkları aydınlatalım. Karanlıkları aydınlatmayı başarabilirsek; zaten her şey gün yüzüne çıkacaktır. Gizli yapılar tarafından halkın arasına katılıp, bir kanser gibi vücudu çürüten yapı ortadan tamamen kaldırılmadıkça; hiçbir çözüm başarılı olamaz. Herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, düşünebileceği ortamlar açıkça sağlandıktan sonra çözüm kendiliğinden gelir.[viii]

Cumhur demek halk demektir. Ve herkes eşit olarak doğmuştur ve yaşamalıdır da.

 

 


[i] Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı  Hâl, Kur.Yb. Mustafa Kemal, Genelkurmay Basımevi, Ankara,2010, s.4.

[ii] A.g.e., s.5.

[iii] A.g.e., s.11.

[iv]  A.g.e., s.47-48

[v] A.g.e., s.13-14.

[vi] A.g.e., s.17-18,

[vii] A.g.e., s.21.

[viii] Modern Warfare, A French View of Counterinsurgency, Robert Trinquier.

Bu yazı 842 defa okundu.
  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0

comment_what_is_your_mind

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı