Hoşgeldiniz; Bugün 20 Ekim 2018 Cumartesi
Milli Güvenlik ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi|17 Ocak 2018 Çarşamba

Afrin’de Ölümü Bekleyen YPG’nin Gücü

Ünal Atabay tarafından yazıldı.

 

Örgütü Tanımak Bir Zorunluluk

Fırat Kalkanı ve İdlip Bölgesi, Suriye’de ki ayrılıkçı Kürt koridorunun bel kemiği ise, omurgasının da Afrin bölgesi olduğu şüphesizdir. Sözde Kürdistan koridorunun Akdeniz’e çıkışını engellemek için; İdlip ve Fırat Kalkanı Bölgesi arasında kalan Afrin Bölgesi’nin kontrol altına alınması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Elbette burada barınan terörist durumunu bilmek, harekâtın seyri ve süresi açısından bir o kadar önemli bir husustur.

Bundan 2.500 yıl önce ünlü Çinli savaşçı - filozof Sun Tzu; “Düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız yüzlerce savaşa bile girseniz sonucundan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı bilmiyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır.”[[i]]demek suretiyle, bir ordunun ve/veya güvenlik gücünün mücadele edeceği unsurları çok iyi tanımasının, kendi imkân ve kabiliyetlerini iyi bilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu ifade etmektedir.

Günümüzde halen geçerliliğini koruyan ve özellikle askerler için büyük manalar ifade eden önemli bir sözdür. Mücadele edilen kim ve ne olursa olsun onu çok iyi tanımak mücadelenin olmazsa olmaz koşullarındandır.

Şu husus asla unutulmamalıdır. Herkes, mücadele edeceği hedefi asgari müştereklerde tanır ve bilir, ancak bunu derinliğine kavrayanlar mücadelede fark yaratırlar ve kazanırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terör örgütü YPGyi terörle mücadelesinde; etnik temele dayalı terör uygulayan, Türkiye’ye PKK ile koordineli olarak terör ihraç eden, bölge coğrafyasında ülkemiz bütünlüğünü tehlikeye sokan PKK ile birlikte hareket eden, PKK eşittir YPG olduğu gerçeğiyle ve yıkıcı-bölücü bir terörist şebekesi olarak görmektedir.

Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendiren en önemli dış tehditlerden birisi, Suriye kuzeyinde varlığını sürdüren PKK’nın Suriye’de ki gücü ve kolu olan PYD/YPG Terör Örgütü’dür. Bu örgütü, Suriye iç savaşı boyunca ABD, Rusya ve NATO üyesi diğer bir çok ülkeler bir şekilde desteklemişler ve bölgede silah ve personel sayısı bakımından önemli bir güç haline getirmişlerdir.

Türkiye, tarihsel bağları nedeniyle bölgeyi ve bölge insanını çok iyi tanımaktadır. Tarihte bu topraklarda çok çatışmalar yaşanmış ve bir çok şehitler verilmiştir. Dolayısıyla bu topraklar ve bölge insanı Türkiye’ye yabancı değildirler.

Bununla birlikte, TSK’nın imkân ve kabiliyetleri ile milli istihbrat unsurlarımızın; bölgedeki terörist durumunu, bölge halkının sosyolojik yapısını ve harekât alanı içerisindeki hazırlık ve tahkimatını yakından değerlendirdikleri ve analiz ettikleri şüphesizdir. TSK’nın bu yönde ciddi birikimi ve tecrübesi vardır. Hazırlıklarını en ince detaylarına kadar yapmışlardır. Tüm bu bilinenlerin ötesinde, bölgeye dışarıdan bakan bir gözle ve bölgenin durumunu açık kaynaklardan tetkik ederek sosyal medya istihbaratı (SOCMINT) yoluyla aşağıdaki analizler/tespitler yapılmıştır.     

Terör örgütünün Suriye’de ki gücü konusunda, açık kaynaklarda; 35 bin ile 60 bin arasında ki bir yelpazede değişen rakamlar telaffuz edilmektedir.[[ii]] Bu sayının, önümüzdeki süreçte 100 bin seviyesine çıkarılacağı da ifade edilmektedir.[[iii]] Eger silahlı terörist ordusu 100 binler seviyesine çıkartıldığı takdirde, askeri teşkilatlanma mantığına göre bölgede 3 kolordudan oluşan bir birlik oluşturulacağı anlamına gelmektedir ki, bu da bir ordu seviyesinde birlik demektir. Bu sayıların, son dönemlerde açıkça ifade edilen “Kuzey Suriye Ordusu” tabiri ile örtüştüğü görülmektedir. Fırat’ın doğusu ve batısında birer kolordu, genel ihtiyatta bir kolordu olacak şekilde teşkilatlanmaya doğru gidecekleri anlaşılmaktadır.

Terör örgütünün Suriye’de ki gücü 35 bin ile 60 bin arasındatelaffuz edilirken, PKK terör örgütünün Türkiye’de ve yurt dışında bulunan silahlı gücü ise; 5.500-6.000 civarında bir terörist olduğu bunun da; yurt içerisinde 1.800-2.000, yurt dışında 3.700-4.000 civarında teröristin bulunduğu ifade edilmektedir.

Burada çelişki gibi görünen hususu açıklığa kavuşturmak uygun olacaktır. PKK’nın silahlı terörist sayısı içerisinde dağ kadrosu (HPG) dışında kalan;   

-                     Yerel halktan oluşan (milisler) gizli silahlı “Toplumsal Savunma Gücü”,

-                    Düzenli orduya geçişin alt yapısı için oluşturulan “Öz Savunma Gücü” adı altında ki gizli silahlı birliklerin sayıya dahil edilmemesinden kaynaklandığını söylemek yerinde olacaktır.

Buradaki konumuz, Suriye-Afrin’de ki terör örgütü gücünün incelenmesi olduğundan, PKK’nın Türkiye’de ki yapılanmasının detayına burada değinilmeyecektir. Ancak, örgütün Suriye yapılanmasından hareketle Türkiye için de bir tespit yapmak mümkündür.

 

YPG’nin Suriye Teşkilatlanması

Halk Koruma Birlikleri (YPG)[[iv]] – Kadın Halk Koruma Birlikleri (YPJ)[[v]] kendi yayımladığı iç yönetmeliğe göre, silahlı unsurlar üç ana bölümde faaliyet yürütmektedir[[vi]].

Buna göre;

-                     YPG/YPJ (sözde gerilla-dağ kadrosu),

-                     Öz Savunma Birlikleri (HXP)[[vii]],

-                     Yerel / Toplumsal Savunma Güçleri (HTC)[[viii]] mevcuttur.

Bu üç unsur, Demokratik Birlik Partisi PYD’nin[[ix]] bünyesinde ki YPG genel komutanlığına ve buradan da sözde “Suriye Askeri Saha Komutanlığı”na bağlı olarak faaliyetde bulunmaktadırlar.

Ayrıca, YPG’nin bünyesinde; “Özel Kuvvetler” (HT)[[x]] ve “Özel Harekât Timleri” (YAT)[[xi]] bulunmaktadır. “Toplumsal Savunma Güçleri” olan HTC birimleri, mahalle ve köy komünlerine bağlı olarak görev yaparlar. “Öz Savunma Güçleri” ’ni teşkil eden HXP birimleri ise, bölgedeki “Sivil Yönetim Savunma Komitesi” ne bağlıdır.

Söz konusu üç bölümde görevli teröristler; grup (3-5 kişi), takım (2 grup), bölük (3 takım), tabur (3 bölük)[[xii]] ve alaylardan (4-5 tabur) oluşmaktadır.

Bahse konu yapılanmanın yanı sıra; meskûn mahallerde asayişi temin maksadıyla HAT[[xiii]] adı ile “Anti Terör Timleri” teşkil edilmiştir.

YPG; halen bölgede “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. SDG’nin büyük çoğunluğunu PYD’nin yukarıda belirtilen silahlı unsurları oluşturmaktadır.

 

YPG’nin Afrin Yapılanması

Afrin bölgesine yapılacak bir harekât da TSK’nın karşısına; “Suriye Demokratik Güçleri” adı altında teşkilatlanmış, Kürt, Arap, Süryani ve yabancı teröristlerden oluşan, ağırlıklı olarak PKK’nın Suriye uzantısı YPG unsurlarının çıkacağı ve bu unsurlara da ABD tarafından lojistik destek sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Örgüte ait kaynaklar Afrin bölgesinde; sahip oldukları terörist sayısını 15-20 bin civarında lanse ederlerken, bağımsız kaynaklar 10-13 bin civarında olduğunu belirtmektedirler. Söz konusu kaynakların dışında; örgütün sosyal medya iletişimi, örgüte müzahir sitelerin yerli ve yabancı kaynakları üzerinden bir çalışma yapılmış ve yapılan analiz sonucunda Afrin bölgesinde örgütün aşagıda belirtilen teşkilat yapısı ile terörist sayısı belirlenmiştir. Bu çalışma, tamamen açık kaynak sosyal medya hesaplarından istifadeyle, sosyal medya istihbaratı (SOCMINT) yoluyla hazırlanmıştır.

YPG’nin Afrin bölgesinde, sözde alay seviyesinde;

-                     3’üncü alay (236 terörist)

-                     5’inci alay   (113 Arap-Kürt terörist),

-                     7’nci alay    (250 terörist),

-                     8’inci alay   (234 terörist)

-                     11’inci alay (236 terörist) ve

-           Numarası belirlenemeyen üç alayı (724 terörist - muhtemelen 4, 9 ve 10’uncu alaylar) olmak üzere toplam 8 alayda 1.793 terörist bulunmaktadır. Kamuflaj desenli askeri tip kıyafete sahiptirler. 2’şer aylık eğitimden geçirilmektedirler.

YPG’nin yardımcı gücü olarak kabul edilen HXP’nin Afrin bölgesinde, 11 birimi/alayı bulunmaktadır. Bugüne kadar, 18-35 yaş arasındaki gençlerden 45-60’şar günlük kurslarla 11 defa da 2.351 terörist eğitimden geçirilmiştir. Sözde zorunlu askerlik kapsamında 9 ay askeri hizmet yapmaktadırlar. Bölgedeki “Sivil Yönetim Savunma Komitesi”ne bağlıdırlar. Toprak renginde askeri tip kıyafete sahiptirler.

Örgütün yerel silahlı unsurları,bulunduğu meskun mahalde görev yapacak şekilde mahalle ve köy komünlerine bağlı olarak HPC güçlerinin Afrin bölgesinde 11 birimi / Taburunun  bulunduğu değerlendirilmektedir. Bugüne kadar 15 eğitim devresinde (Her eğitim devresi 254 terörist) 3.810 teröriste eğitim verildiği kıymetlendirilmektedir.

Ayrıca, YPG’ye bağlı olarak görev yapan YAT adı altında 200 civarında teröristten oluşan “Özel Harekât Timi” bulunmaktadır. Yine YPG ile birlikte faaliyette bulunan 180-200 civarında teröriste sahip kısa adı HT olan “Özel Kuvvetler Birimi” mevcuttur.

Diğer taraftan, çoğunluğu Araplardan oluşan ve SDG çatısı altında faaliyet gösteren “Ceyş Es Suvvar Birliği” de, YPG’nin yakın iş birlikçisi olarak  bölgede bir kısım unsurlarını bulundurduğu mütalaa edilmektedir.

Bu birliğin çatısı altında;

-                     Tell Rıfat Devrimci Güçleri  (100 terörist),

-                     99’uncu Tümen                     (300 terörist),

-                     Şehba Kürt Cephesi              (236 terörist),

-                     Kuzey Demokratik Tümeni  (300 terörist),

-                     Şehba Özel Kuvvetleri          ( 30 terörist),

-                     Öz. Kuvvetler Tümeni          (180 terörist),

-                     1’inci Tümen                         (300 terörist),

-                 Ciyan Şehitler Tümeni   (300 terörist) olmak üzere toplam 1.746 teröristin bölgede bulunduğu kıymetlendirilmektedir.

 

Netice itibariyle, Afrin bölgesinde;

-                     Halk Koruma Birlikleri (YPG)          :    1.800 -  2.000 terörist,

-                     Öz Savunma Güçleri (HXP)               :    2.400 - 2.600 terörist,

-                     Toplumsal Savunma Gücü (HPC)     :    3.800 -  4.000 terörist,

-                     Özel Kuvvetler (HT)                             :    180  -   200 terörist,

-                     Özel Harekât Timi (YAT)                    :     150 -    200 terörist,

-                     Ceyş Es Suvvar Birliği                           :     1.800 - 2.000 terörist,

-                  Polis/Anti terör Timi (HAT)              :    450 - 500 terörist olmak üzere toplam; 10.580-11.500 silahlı teröristin hazır bulundurulduğu değerlendirilmektedir. Bu unsurların sadece bir kısmını, Afrin dışından 1/5 oranında takviye edebileceği düşünüldüğünde, silahlı terörist sayısının 12.696 - 13.800 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Bölgenin ele geçirilmesi, terörist unsurların Suriye’de tutunma imkanını önemli oranda ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle Afrin bölgesi; örgüt ve küresel güç odaklarının Suriye kuzeyinde varlıklarını sürdürebilmeleri için bir ölüm kalım meselesi haline gelmiştir.   

Muhtemel bir Afrin harekâtında öncelikle;

-                     Fırat Kalkanı cebinin batı yan emniyeti için Tell-Rıfat koridorunun,

-                 Reyhanlı-Afrin / Kilis-Azez-Afrin  istikametinde Bereket Dağı ile Parsa/Burseya Dağı hattının,  

-                     Afrin-Nubl-Zahra-Halep ana yolunun,

-                  Afrin Çayı’nın doğusundakalan tüm bölgenin öncelikle kontrol altına alınmasının,

-               Söz konusu bölgelerin teröristlerden tecrit edilmesini müteakip ikinci safhada dağlık bölgelere yönelik kontrolün sağlanması bir hareket tarzı olarak düşünülebilir[[xiv]].

 

Afrin ile Birlikte Münbiç’e de Harekât Düşünülmeli

Terör Örgütü YPG’nin Afrin bölgesinde oluşturabileceği siklet merkezinin ortadan kaldırılması ve Fırat’ın batısında coğrafi bütünlüğün sağlanması ve bu kapsamda Fırat'ın doğusuna ileride yapılabilecek bir harekât için çıkış kolaylığının elde edilmesi bakımından Afrin ile birlikte Münbiç bölgesine de harekât yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.             

 

 

 


[[i]] Sun-Tzu, Savaş Sanatı, III’üncü Baskı, Çev: Adil Demir, Kastaş Yay.,İstanbul, 2008, s.51.

[[ii]]Erol Başaran, “YPG’nin Silahlı Gücü 10 Tugay, 3 Kolordu Seviyesine Yükseldi”, www.21yyte.org/, 18.12.2017.

[[iii]] “YPG ‘Örgütlü Bir Güç’ Olma Hedefinde; Militan Sayısı 100 Bine Çıkarılacak”, www.diken.com.tr,  21.03.2017.

[[iv]] YPG (Yekineyen Parastine Gel).

[[v] ] YPJ (Yekineyen Parastine Jin).

[[vi]] Can Acun, Bünyamin Keskin, “PKK’nın Kuzey Suriye Örgütlenmesi”, PYD-YPG” SETA Yay. 61, İstanbul, 2016.  

[[vii]] HXP (Hezen Xwe Parastine).

[[viii]] HPC (Hezen Parastine Civaki).

[[ix]]  PYD ( Partiya Yekitiya Demokrat).

[[x]]   HT ( Hezen Taybet).

[[xi]]  YAT ( Yekiniyen Anti Terör).

[[xii]] Can Acun, Bünyamin Keskin, a.g.y.

[[xiii]]  HAT ( Hezen Asayişa Taybet)

[[xiv]]  Ünal Atabay, “Bereket Dağı’ndan Afrin’e”, www.21yyte.org., 21.12.2017.

Bu yazı 5766 defa okundu.
  • Yorumlar2
  • Onay Bekleyenler0

comment_what_is_your_mind

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı