Welcome; Today 20 Eylül 2018 Thursday

Doç. Dr. Meşküre Yılmaz

Centre of Central Asia Researches
Advisor
Adı Soyadı: Doç.Dr. Meşküre Yılmaz

Görevi: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
 

Eğitim Durumu:

Lisans: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Anabilim Dalı – 1984, Konya

Y.Lisans: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı -1990,          Konya,

Yüksek Lisans Tezi: Serbest Cumhuriyet Fırkası,

Doktora: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı – 1999,        Konya,

Doktora Tezi:Türkiye Cumhuriyeti’nin İzlediği Dış Türkler Politikası, Doç.Dr. Ümit Özdağ

Georgia State University 2011 Ağustos-Aralık Gazi Üniversitesi değişim programıyla

Yabancı Dil: İngilizce

Mesleki Tecrübeler:

2010:Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

2000-2010: Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutman, Ankara

1999-2000: M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Komisyonu, Ankara

1998-99: M.E.B. Yenimahalle Yapı Meslek ve İnşaat Teknik Lisesi Tarih Öğretmenliği, Ankara

1997-98: M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Yayımlar Dairesinde Kitap Yazımı, Ankara

1994-97: M.E.B. Sincan Endüstri Meslek Lisesi Tarih Öğretmenliği, Ankara

1985-94: M.E.B. Konya Gazi Lisesi Tarih Öğretmenliği, Konya

 

I.BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ

I.1. Uluslar arası hakemli dergiler

Yılmaz, Meşküre; İran Türkleri, Türk Dünyası Araştırmaları Mart-Nisan 2008/173, s. 63-83

Yılmaz, Meşküre; Lozan Sonrası Irak Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri, Bilig, Türk                         Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Bilig15/Güz 2000,s.15-32

Yılmaz, Meşküre; Tarihsel Seyri İçinde Bulgaristan Türklerinin Durumu ve Türkiye’nin                               Bölge Türklerine Yönelik Politikaları, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler                               Dergisi, Bilig 10/Yaz 99, s.61-79

 

I.2. Ulusal hakemli dergiler

Yılmaz, Meşküre; Atatürk’ ün Dış Türkler Politikası Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik                                                                Etüt Başkanlığı Yayınları, sayı:37 Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım                            2010 43-64

Yılmaz, Meşküre; Amerikalılar Türkiye’ye Ne Zaman Geldi? , Türkiye Günlüğü, Sayı:95,                             Güz 2008, 73-78

Yılmaz, Meşküre; 24 Nisan Neyin Tarihi? Türk Yurdu, Nisan 2008, Cilt:28, Sayı:248, s.66-                          67

Yılmaz, Meşküre; İsa Yusuf Alptekin’in Ölümünün Dokuzuncu Yılında, Türk Yurdu,                                  Ağustos, 2005, Cilt:25, Sayı:216, s.85-91

Yılmaz, Meşküre; Tarihsel Boyutu İçinde Afganistan’daki Gelişmeler ve Türk-Afgan

                                İlişkileri, Avrasya Dosyası, Sonbahar-Kış 1998/99, Cilt 4, Sayı 3-4,

                                Ankara, 1999, s.79-94

Yılmaz, Meşküre; Tarihsel Boyutu İçinde Kıbrıs’taki Gelişmeler ve Türkiye’nin Kıbrıs

                                Politikası, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Ankara                                          Kasım 1998, s.133-151

 

II. ATIFLAR

Bulut, Arslan; Afganistanın Yarısı Türk, Ötüken, 23 Eylül 2001, Yılmaz, Meşküre;     Tarihsel Boyutu İçinde Afganistan’daki Gelişmeler ve Türk-Afgan İlişkileri, Avrasya Dosyası, Sonbahar-Kış 1998/99, Cilt 4, Sayı 3-4, Ankara, 1999, s.79-94

Baş, Hakan; Unutulan Batı Trakya Türkleri, Umay Yayınları, 2005, Yılmaz, Meşküre; Sadık

Ahmet, Işık; Yılmaz, Meşkure; Eren, Halit; Güler, Ali; Yunanistan’ın Etnik Yapısı ve Batı

Trakya Türklüğü, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi; 18, İstanbul

Yılmaz Börklü, Lozan Sonrası Batı Trakya Türklerinin Genel Durumu ve Genel problemi a.g.m, http//www.turkhaber.org/32htlm

Erciyes, Erdem; Türkiye-Suriye İlişkileri IQ Yayıncılık, İstanbul 2004 Yılmaz, Meşküre; Kırkık, Ramazan; Özmen, Hasan; Yılmaz, Meşkure ve Uruz, Abdullah; Türkiye – Suriye İlişkileri ve Suriye’nin Etnik Yapısı, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi:19, İstanbul 2000

Yılmaz, İlhan; Geçmişten Günümüze Irak’ta Türkmen Politikası ÇTTADV, 2006 Bahar sayfa 127-142 web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/pdf/cilt1sayi1/Makale_8_ilhanyilmaz.pdfYılmaz, Meşkure; Lozan Sonrası Irak Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Bilig15/Güz 2000,s.15-32

Yılmaz, Selçuk; Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Ank. 2005 Yılmaz, Meşkure; Irak’ ta Yaşayan Türklerin Yakın Siyası Tarihi, Kerkük Dergisi sayı 29 sayfa 19-24

Kaan, Gaytancıoğlu; Soğuk Savaş Sonrası Döneminde Türkiye Suriye ilişkilerinin Orta Doğu Politikasına Etkisi Yılmaz, Meşkure; Lozan sonrası Suriye Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri http://www.turan.tc/kalem/bilimsel/mak.sur.htm.(18.11.2007)

 

III. KİTAPTA BÖLÜMLER

Yılmaz, Meşküre;Sadık Ahmet, Işık; Yılmaz, Meşkure; Eren, Halit; Güler, Ali; Yunanistan’ın Etnik Yapısı ve Batı Trakya Türklüğü, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi; 18, İstanbul

Yılmaz, Meşküre; Kırkık, Ramazan; Özmen, Hasan; Yılmaz, Meşkure ve Uruz, Abdullah;                            Türkiye – Suriye İlişkileri ve Suriye’nin Etnik Yapısı, Aydınlar Ocağı    

                                Yayınları, Açık Oturum Dizisi:19, İstanbul 2000

 

IV. KİTAPLAR

Yılmaz, Meşküre; Türkler’in Dünyası adlı bir kitabı bulunmaktadır

 

V. TV VE RADYO PROGRAMLARI

Yılmaz, Meşküre; “Yeni Gün” TRT Ankara Radyosu, 5 Ekim 2010, Bosna Seçimlerin

Değerlendirilmesi

Yılmaz, Meşküre; “Yeni Gün” TRT Ankara Radyosu, 8 Eylül 2010, Makedonya’nın                                      Bağımsızlık Günü

 Yılmaz, Meşküre; “Tarihin İzinde” Türkiye’nin Sesi Radyosu, 14 Haziran 2010, Nüfus                                  Mübadelesi ile ilgili değerlendirme

Yılmaz, Meşküre; “Biz Bize” Kanal B, 26 Ağustos 2010 Büyük Taarruz’un Yıldönümü

Yılmaz, Meşküre; “Biz Bize”Kanal B, 18 Mart 2010, Çanakkale Zaferinin Yıldönümü

Yılmaz, Meşküre; ‘İstiklal’den İstikbal’e Programı’ TRT Türk TRT Int 22 Haziran 2008,                               Amasya Genelgesi’nin Yıl Dönümü ile ilgili Konuşma

Yılmaz, Meşküre ‘Tarihin İzinde Programı’ ATA tv 14 Kasım 2007, Dış Politika ile ilgili                                          konuşma

Yılmaz, Meşküre; ‘Aydın Bakış Programı’ TRT ınt 10 Kasım 2006,Atatürk ile ilgili                                       konuşma

 

VI. KONFERANSLAR

Yılmaz, Meşküre; Atatürk ve Cumhuriyet, 10 Kasım 2011 Georgia Tech University ABD

Yılmaz, Meşküre; Adriyatik’ den Çin Settine Türk Dünyası, 19 Mart 2011, TÜRD KAD

Yılmaz, Meşküre; Kadın Olmak, 8 Mart 2011, Isparta Belediyesi Halı Salonu

Yılmaz, Meşküre; Türk Dünya’ sı, 7 Aralık 2010, Konya Türk Ocağı

Yılmaz, Meşküre; ‘Çanakkale’den İstiklale’, 16 Mart 2009, Gazi Üniversitesi, Mesleki                       Eğitim Fakültesi, Muzaffer Turla Salonu

Yılmaz, Meşküre; Özür Meselesi ile ilgili Konferans, 24 Aralık 2008 Gazi Üniversitesi                                                         Gölbaşı Kampusu

Yılmaz, Meşküre; Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümü ile ilgili konferans, 17 Mart 2006,                     Elmadağ Halk Eğitim Salonu

Yılmaz, Meşküre; İstiklal Marşı’nın Kabulü ile ilgili konferans, 11 Mart 2005, Elmadağ                                Halk Eğitim Salonu

 

VII. ULUSLAR ARASI BİLDİRİLER

 

Yılmaz, Meşküre; IMWC international Multidisciplinary Wemes’ s Congrers                                                Ekim 2009

Yılmaz, Meşküre;III. Black Sea International Symposium “BlackSea Beneficiaries”

                              August 4-6 2010

VIII. YAZARLIK

Yılmaz, Meşküre; 2007 Yılı Günboyu Gazetesi Köşe Yazarlığı

Yılmaz, Meşküre; 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü (21yyte.org) Strateji Merkezinde Yazar ve Bilimsel Danışman (2007- -)

IX. Yayın Kurulu Üyeliği

Yılmaz, Meşküre; 21.Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

X. BİLİM KURULU ÜYELİĞİ

Yılmaz, Meşküre; Turansam Strateji Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi

 

XI. AGİT GÖZLEMCİLİĞİ

 

Yılmaz, Meşküre; 2-10 Kasım 2010 Azerbaycan seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri

 

Bakanlığı tarafından AGİT Gözlemcisi olarak görevlendirilmiştir
google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı