Welcome; Today 22 Eylül 2018 Saturday

Dr. Çağla Gül Yesevi

Centre of Central Asia Researches
Advisor

  


Derece

Alan

Üniversite

Lisans

(İngilizce) Uluslararası İlişkiler Bölümü

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Y.Lisans

(İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora

(İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yüksek Lisans Tezi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı. Tez konusu: “Geopolitical Importance and Impacts of Baku-Ceyhan Oil Pipeline and Factors Influencing Its Construction”

Doktora Tezi: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalı. Tez Konusu: “Definition and Classification of Turkish Nationalism”

5. Akademik Unvanlar         

Araştırma Görevlisi: Kasım 2007 tarihinden itibaren

Araştırma Görevlisi Doktor: Şubat 2012 tarihinden itibaren

Yardımcı Doçent Doktor: 14 Kasım 2012 Fakülte Kararı ile

YAYINLAR

1.Kitapta Bölüm

Yesevi, Ç.G. (2011), “Classification of War”, In Sean N. Kalic and Aoife Padraigín Foley (eds.) Thinking about War and Peace: Past, Present and Future. Inter-Disciplinary Press Oxford, United Kingdom, ISBN: 978-1-84888-084-9, pp.21-30

Yesevi, Ç.G. & Uysal Oğuz, C. (2013), “Hot Issues: Relationship of Global Climate Change and Energy Policies”, Cambridge Scholars Publishing tarafından yayına hazırlanan kitapta bölüm olarak yayınlanacaktır

2. Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergide Yayınlanmış Tam Makale

Yesevi, Ç.G. (2012), “Turkish Political Parties and Turkish Nationalism”, International Journal of Social Sciences and Humanity 4(1), ISSN: 1309-8063, pp.95-106.

3. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Tam Makale

Yesevi, Ç.G. (2012) “Türk Milliyetçiliğinin Evrimi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt.4, No.2, ISSN: 1309-8012, s.75-85

4Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler,

Yesevi, Ç.G. (2012), “Towards Wendtian State: Change and Challenge in Turkish Foreign Policy”, Ege University 13th International Cultural Studies Symposium: Change and Challange, May 2011 Izmir, Turkey, ISBN:978-975-483-947-0, s.145-155

Yesevi, Ç.G. (2011), “The Evilness in the Beauty Mothers for Peace and Destroyers of Life”Human Security: New Challenges, New Perspectives Proceedings Book, 27-28 October 2011, Istanbul, The Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS) at Coventry University, s.349-363

Yesevi, Ç.G. (2011), “The Russian Foreign Policy from the Russian Empire to the Russian Federation”, IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma & İşbirliği” Sempozyumu, 6-8 October 2011, Giresun, Türkiye.

Yesevi, Ç.G. (2011), “Comparative Oil Policies of Russia and Azerbaijan”,  IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma & İşbirliği” Sempozyumu, 6-8 October 2011, Giresun, Türkiye.

5. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler,

Yesevi, Ç.G. (2011), “Towards Wendtian State: Change and Challenge in Turkish Foreign Policy”, Ege University 13th International Cultural Studies Symposium: Change and Challange, 4-6 May, 2011 Izmir, s.47

Yesevi, Ç.G. (2011), “Classification of War”, 8th Global Conference: War and Peace
22- 24 May 2011, Warsaw, Poland

Yesevi, Ç.G. (2011), “Perceiving Peaceful and Secure Society: Being deaf, dumb and blind”, ISCAP II Conference:  International Conference on Intercultural Studies 25-27 May 2011, Porto, Portugal, s.24-25

Yesevi, Ç.G. (2011), “Reconciliation and Diversion in Turkish Politics: The Parameters of Democracy, Kemalism and Islamism” Cultural Difference and Social Solidarity: Dividing and Uniting Communities Beyond Multiculturalism Conference, 4-8 July 2011 Middle East Technical University-Northern Cyprus Campus, s.28

Yesevi, Ç.G. (2011), “Humor and Danger: Reconstruction of order in world politics and in Turkish politics” , Human Security: New Challenges, New Perspectives Conference, Proceedings Book, 27-28 October 2011, Istanbul, The Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS) at Coventry University, s.501                                                                                                                     

6. İstanbul Kültür Üniversitesi Global Political Trends Center tarafından yayınlananlar:

Yesevi, Ç.G. (2013, Ocak). Orta Asya’da İşbirliği ve Bütünleşme: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Örneği. Küresel Eğilimler Serisi Çalışma Kağıdı:4

Yesevi, Ç.G. (2013, Nisan). Avrasya’da Güvenliğin İnşası: Şangay İşbirliği Örgütü. Global Political Trens Center Policy Update No.5.

7. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunum

Yesevi, Ç.G. (2012) “Impacts of the Republican Meetings on Social Connectivity”, Connectivity in 21st Century Conference, Inter-disciplinary.net, Austria-Salzburg, 4-6 November 2012

8. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunum

Yesevi, Ç.G. (2012), “Türk Milliyetçiliği’nin Evrimi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, SOBİAD, 28 Nisan 2012, İzmir.

9. Diğer Ulusal Dergilerde Yayınlananlar,

Yesevi, Ç.G. (2010),“Küresel Köyün Güncesi”, Yesevi Dergisi, Yıl:17,201

Yesevi, Ç.G. (2010), “Küresel Enerji Stratejileri”, Yesevi Dergisi, Yıl.17, 202

Yesevi, Ç.G. (2010), “Dünya Politikasında Realist Bakış Açısının Özellikleri”, Yesevi Dergisi, Yıl:17, 203

Yesevi, Ç.G. (2010), “Türk Dünyası’nda İşbirliği”, Yesevi Dergisi, Yıl:17, 204

Yesevi, Ç.G. (2011), “Küresel ve Bölgesel Sorunlar”, Yesevi Dergisi, Yıl.18, 205

Yesevi, Ç.G. (2011), “Uluslararası Liberal Teorinin Doğası”, Yesevi Dergisi, Yıl.18, 206

Yesevi, Ç.G. (2011), “Yeni Bir Dünya Düzeni mi? Yesevi Dergisi, Yıl.18, 207

Yesevi, Ç.G. (2011), “Savaş ve Barış: Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler”, Yesevi Dergisi, Yıl.18, 208

Yesevi, Ç.G. (2011), “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları”, Yesevi Dergisi, Yıl.18,  210

Yesevi, Ç.G. (2011), “Kuzey Atlantik İşbirliği Teşkilatı ve Kolektif Savunma”, Yesevi Dergisi, Yıl.18, 211

Yesevi, Ç.G. (2011), “Altın Ülke Özbekistan”, Özbekistan Cumhuriyeti’nin 20.yılına Armağan

Yesevi, Ç.G. (2011), “Savaş Kavramı Üzerine”, Yesevi Dergisi,  Yıl.18, 212

Yesevi, Ç.G. (2011),”Şiddet, Kan ve Ölüm”, Yesevi Dergisi, Yıl.18, 213

Yesevi, Ç.G. (2011), “Türkiye ve İsrail İlişkileri”, Yesevi Dergisi,  Yıl.18, 214

Yesevi, Ç.G. (2011), “Sıcak Denizlere Açılmak”, Yesevi Dergisi,  Yıl.18, 215

Yesevi, Ç.G. (2011), “Türkiye’nin Dış İlişkilerinde Değişmeyenler”, Yesevi Dergisi, Yıl.18, 216

Yesevi, Ç.G. (2012), “Rusya’da Seçimler”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 217

Yesevi, Ç.G. (2012), “Rauf Denktaş: Bir Türk Milliyetçisinin Ölümü”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 218

Yesevi, Ç.G. (2012), “Ulus-Devlet Meselesi”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 219

Yesevi, Ç.G. (2012),” Yusuf Akçura”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 220

Yesevi, Ç.G. (2012), “Nükleer Silahlar”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 221

Yesevi, Ç.G. (2012), “Yeni Güvenlik Stratejileri ve İnsan Hakları”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 222

Yesevi, Ç.G. (2012), “Yeni Enerji Politikaları”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 223

Yesevi, Ç.G. (2012), “Uluslararası Hukuktan Doğan Haklar”,Yesevi Dergisi, Yıl.19, 224

Yesevi, Ç.G. (2012), “Avrasya’da Etki Alanı Mücadelesi”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 225

Yesevi, Ç.G.(2012), “İran’ın Nükleer Enerji Dosyası”, İş Güvenliği (TİGİAD), Temmuz, Ağustos, Eylül

Yesevi, Ç.G. (2012), “Uluslararası Örgüt Kavramı Üzerine”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 226

Yesevi, Ç.G. (2012), “Birleşmiş Milletlerin Yapısal Reformu”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 227

Yesevi, Ç.G. (2012), “Avrasya’da Etki Alanı Mücadelesi”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 228

Yesevi, Ç.G. (2012), “Türkistan’da Su ve Enerji Kaynakları”, Yesevi Dergisi, Yıl.19, 229

Yesevi, Ç.G. (2013), “İran’ı Çevrelemek-İran’la Çevrelenmek”, Yesevi Dergisi, Yıl.20, 230

Yesevi, Ç.G. (2013), “Rusya’nın Dış Politika Stratejileri”, Yesevi Dergisi, Yıl.20, 231

Yesevi, Ç.G. (2013), “Demokratik Barış Kuramı”, Yesevi Dergisi, Yıl.20, 232       

Yesevi, Ç.G. (2013), “Küresel Güç ve Bölgesel Güç”, Yesevi Dergisi, Yıl.20, 233

10.  Gazete Yazıları

Yesevi, Ç.G., “Birleşmiş Milletlerin Sorumluluğu”, Önce Vatan Gazetesi, 27.10.2011

Yesevi, Ç.G., “Enerji Politikaları ve Zamanın Ruhu”, Önce Vatan Gazetesi, 04.11.2011

Yesevi, Ç.G., “Suriye-Türkiye-Amerika”, Önce Vatan Gazetesi,10.11.2011

Yesevi, Ç.G., “Afganistan için İstanbul Konferansı”, Önce Vatan Gazetesi, 17.11.2011

Yesevi, Ç.G., “Öğretici Örnek”, Önce Vatan Gazetesi, 24.11.2011

Yesevi, Ç.G., “Arap Baharı ve Şiddet Sarmalı”, Önce Vatan Gazetesi, 01.12.2011

Yesevi, Ç.G., “Joe Biden’ın Ziyareti” Önce Vatan Gazetesi, 08.12.2011

Yesevi, Ç.G., “ Kötülüğün Karanlık Dehlizleri”, Önce Vatan Gazetesi, 15.12.2011

Yesevi, Ç.G., “ Sakura, Dostluk ve İnkâr Üzerine”, Önce Vatan Gazetesi, 22.12.2011

Yesevi, Ç.G., “Liberalizm Üzerine”, Önce Vatan Gazetesi, 29.12.2011

Yesevi, Ç.G., “Savaş ve Barış”, Önce Vatan Gazetesi, 05.01.2012

Yesevi, Ç.G., “Devletsiz Milletler: İskoçya Örneği”, Önce Vatan Gazetesi, 12.01.2012

Yesevi, Ç.G., “Annan Planı”, Önce Vatan Gazetesi, 19.01.2012

Yesevi, Ç.G., “Milliyetçilik: Kültürel Çatışmanın İfadesi”, Önce Vatan Gazetesi, 26.01.2012

Yesevi, Ç.G., “Kimlikler ve Hayaletler”, Önce Vatan Gazetesi, 02.02.2012

Yesevi, Ç.G., “Milliyetçiliklerin Doğuşu”, Önce Vatan Gazetesi, 09.02.2012

Yesevi, Ç.G., “Uluslararası Terörizmde Kadın Olgusu Üzerine”, Önce Vatan Gazetesi, 16.02.2012

Yesevi, Ç.G., “Uluslararası Örgütlerin Doğuşu”, Önce Vatan Gazetesi, 23.02.2012

Yesevi, Ç.G., “Köklerimiz Üzerine”, Önce Vatan Gazetesi, 01.03.2012

Yesevi, Ç.G., “Dünya Kadınlar Günü”, Önce Vatan Gazetesi, 08.03.2012

Yesevi, Ç.G., “Ateş Çemberinde Zihin Okumak”, Önce Vatan Gazetesi, 16.03.2012

Yesevi, Ç.G., “Yeni Orta Doğu”, Önce Vatan Gazetesi, 22.03.2012

Yesevi, Ç.G., “İnsani Müdahale”, Önce Vatan Gazetesi, 27.03.2012

Yesevi, Ç.G., “Dost ve Düşman”, Önce Vatan Gazetesi, 04.04.2012

Yesevi, Ç.G., “Süre Tanıma”, Önce Vatan Gazetesi, 11.04.2012

Yesevi, Ç.G., “İran ve Nükleer Enerji”, Önce Vatan Gazetesi, 17.04.2012

Yesevi, Ç.G., “Satranç Oyununda Hamleler”, Önce Vatan Gazetesi, 25.04.2012

Yesevi, Ç.G., “Devrim Sonrası Mısır”, Önce Vatan Gazetesi, 01.05.2012

Yesevi, Ç.G., “NATO’nun Misyonu”, Önce Vatan Gazetesi, 09.05.2012

Yesevi, Ç.G., “Yakın Tarih”, Önce Vatan Gazetesi, 16.05.2012

Yesevi, Ç.G., “NATO Zirvesi”, Önce Vatan Gazetesi, 23.05.2012

Yesevi, Ç.G., “NATO’nun Gündemi”, Önce Vatan Gazetesi, 30.05.2012

Yesevi, Ç.G., “Coğrafya ve Politika”, Önce Vatan Gazetesi, 06.06.2012

Yesevi, Ç.G., “Şangay İşbirliği Örgütü”, Önce Vatan Gazetesi, 13.06.2012

Yesevi, Ç.G., “Bor Çöp mü?”, Önce Vatan Gazetesi, 22.06.2012

Yesevi, Ç.G. “Saldırıya Cevap”, Önce Vatan Gazetesi, 27.06.2012

Yesevi, Ç.G. “Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Özbekistan”, Önce Vatan Gazetesi, 04.07.2012

Yesevi, Ç.G. “Semboller ve Politikalar”, Önce Vatan Gazetesi, 11.07.2012

Yesevi, Ç. G. “Türkistan’da Askeri Üsler”, Önce Vatan Gazetesi”, 18.07.2012

Yesevi, Ç.G. “Suriye ile Komşuluk”, Önce Vatan Gazetesi, 25.07.2012.

Yesevi, Ç.G. “Yayılmacı Jeopolitik Rekabet”, Önce Vatan Gazetesi, 01.08.2012.

Yesevi, Ç.G. “Güç Kullanma”, Önce Vatan Gazetesi, 08.08.2012

Yesevi, Ç.G. “Çatışma ve Ayrışma”, Önce Vatan Gazetesi, 15.08.2012.

Yesevi, Ç.G. “Türkiye ve Irak”, Önce Vatan Gazetesi, 22.08. 2012.

Yesevi, Ç.G. “Evrensel Değerler”, Önce Vatan Gazetesi, 29.08.2012.

Yesevi, Ç.G. “Suriyeli Sığınmacılar ve Tampon Bölge”, Önce Vatan Gazetesi, 05.09.2012.

Yesevi, Ç.G. “Suriye Sorunun Çözümü”, Önce Vatan Gazetesi, 12.09.2012.

Yesevi, Ç.G. “Asya-Pasifik’te Neler Oluyor?” Önce Vatan Gazetesi, 19.09.2012.

Yesevi, Ç.G. “Halep ve Antep”, Önce Vatan Gazetesi,  26.09.2012.

Yesevi, Ç.G. “TANAP”, Önce Vatan Gazetesi,  03.10.2012.

Yesevi, Ç.G. “Kafkasya’da Neler Oluyor?”, Önce Vatan Gazetesi,  10.10.2012.

Yesevi, Ç.G. “Yumuşak Güç-Sert Güç”, Önce Vatan Gazetesi,  17.10.2012.

Yesevi, Ç.G. “Güçlü Ordu”, Önce Vatan Gazetesi,  24.10.2012.

Yesevi, Ç.G. “Bütünleşme Üzerine”, Önce Vatan Gazetesi,  14.11.2012.

Yesevi, Ç.G. “Birleşmiş Milletler’e Güvenmemek”, Önce Vatan Gazetesi,  21.11.2012.

Yesevi, Ç.G. “Uluslararası Kaygılar”, Önce Vatan Gazetesi,  28.11.2012.

Yesevi, Ç.G. “Bütünleşme Üzerine”, Önce Vatan Gazetesi,  14.11.2012.

Yesevi, Ç.G. “Yaptırımlar ve Çıkarlar”, Önce Vatan Gazetesi,  05.12.2012.

Yesevi, Ç.G. “Rusya ve Yeni Denge Rolü”, Önce Vatan Gazetesi,  19.12.2012.

Yesevi, Ç.G. “Sovyetleştirme-Amerikanlaştırma”, Önce Vatan Gazetesi,  26.12.2012.

Yesevi, Ç.G. “Komşuların Külleri”, Önce Vatan Gazetesi,  02.01.2012.

Yesevi, Ç.G. “Rusya’nın Öncelikleri”, Önce Vatan Gazetesi,  09.01.2012.

Yesevi, Ç.G. “Putin’in Liderliği”, Önce Vatan Gazetesi,  16.01.2012.

Yesevi, Ç.G. “Eskiye Özlem”, Önce Vatan Gazetesi,  23.01.2012.

Yesevi, Ç.G. “Avrupa Birliği’nin Alternatifi Nedir?”, Önce Vatan Gazetesi,  30.01.2012

Yesevi, Ç.G. “Rusya ve Ortaklar”, Önce Vatan Gazetesi,  06.02.2013.

Yesevi, Ç.G. “Uluslararası Sistemde Örgütlenmeler”, Önce Vatan Gazetesi,  13.02.2013.

Yesevi, Ç.G. “Dünya Enerji Politikaları”, Önce Vatan Gazetesi,  20.02.2013.

Yesevi, Ç.G. “Rusya’nın Savunma Politikaları, Önce Vatan Gazetesi,  07.03.2013.

Yesevi, Ç.G. “Etnik Homojenlik ve Bağımsızlık”, Önce Vatan Gazetesi,  14.03.2013.

Yesevi, Ç.G. “Birlik Devleti ve İyi Komşuluklar”, Önce Vatan Gazetesi,  21.03.2013.

Yesevi, Ç.G. “Yeni Küresel Güçler”, Önce Vatan Gazetesi,  28.03.2013.

Yesevi, Ç.G. “Avrasya’da Güvenlik”, Önce Vatan Gazetesi,  04.04.2013.

11. Web sitesinde yayınlanan yazılar

Yesevi, Ç.G., ”Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve İran”, 30 Nisan 2012,

http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=348

Yesevi, Ç.G., “Jeopolitik-Neopolitik”, 14 Mayıs 2012,

 http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=353

Yesevi, Ç.G, “Devlet Eliyle, Özel Sektör Vinciyle”, 31 Mayıs 2012,

http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=359

Yesevi, Ç.G, “Yerli Enerji”, 12 Haziran 2012,

http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=362

Yesevi, Ç.G, “Enerji Alanında Rusya ve Çin ile İşbirliği”, 27 Haziran 2012, 

http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=373

Yesevi, Ç. G. “Enerji Ağlarında Son Durum”, 17 Temmuz 2012,

http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=380

Yesevi, Ç. G. “Enerjide Güç Mücadelesi”, 3 Ağustos 2012,

http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=383

Yesevi, Ç. G. “Kuzey Irak’la İşbirliği”, 28 Ağustos 2012,

http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=387

Yesevi, Ç. G. “Ülkenin Gerçekleri”, 10 Eylül 2012,

http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=388

Yesevi, Ç. G. “Enerji Milliyetçiliği”, 14 Kasım 2012,

http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=404

Yesevi, Ç. G. “Enerji Güvenliği”, 20 Aralık 2012,

http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=413

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı